Tìm trạng ngữ trong những câu sau và cho biết chúng bổ sung ý nghĩa gì cho câu?

Câu hỏi 1 (Trang 129 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Tìm trạng ngữ trong những câu sau và cho biết chúng bổ sung ý nghĩa gì cho câu? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu trang 129 – 130 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

a) Trước nhà, mấy cây hoa giấy nở tưng bừng.

TRẦN HOÀI DƯƠNG

b) Trên các lề phố, trước cổng các cơ quan, trên mặt đường nhựa, từ khắp năm cửa ô trở vào, hoa sấu vẫn nở, vẫn vương vãi khắp thủ đô.

Theo NGUYỄN TUÂN

Trả lời:

a) Câu a có trạng ngữ là Trước nhà, có ý nghĩa chỉ nơi chốn.

b) Câu b có bốn trạng ngữ: Trên các lề phố, trước cổng các cơ quan, trên mặt đường nhựa, từ khắp năm cửa ô trở vào. Các trạng ngữ trên đều có ý nghĩa chỉ rõ nơi chốn diễn ra sự việc nêu trong câu.

(BAIVIET.COM)