Tìm trạng ngữ trong các câu sau?

Câu hỏi 1 Luyện tập (Trang 126 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Tìm trạng ngữ trong các câu sau? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu trang 126 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

a) Ngày xưa, Rùa có một cái mai láng bóng.

VÕ QUẢNG

b) Trong vườn, muôn loài hoa đua nở.

XUÂN QUỲNH

c) Từ tờ mờ sáng, cô Thảo đã dậy sắm sửa đi về làng. Làng cô ở cách làng Mỹ Lý hơn mười lăm cây số. Vì vậy, mỗi năm cô chỉ về làng chừng hai ba lượt.

Theo THANH TỊNH

Trả lời:

– Trạng ngữ của câu a là Ngày xưa.

– Trạng ngữ của câu b là Trong vườn

– Trạng ngữ của các câu ở phần c là Từ tờ mờ sáng, Vì vậy, mỗi năm

(BAIVIET.COM)