Tìm trạng ngữ trong các câu dưới đây?

Câu hỏi 1 (Trang 134 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Tìm trạng ngữ trong các câu dưới đây? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu trang 134 – 135 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Không khí của triều đình thật là ảo não. Đúng lúc đó, một viên thị vệ hớt hải chạy vào:

– Tâu bệ hạ! Thần vừa tóm được một kẻ đang cười sằng sặc ngoài đường.

Theo TRẦN ĐỨC TIẾN

Trả lời:

Các trạng ngữ trong các câu đã cho là:

– Đúng lúc đó

(BAIVIET.COM)