Tìm trạng ngữ chỉ phương tiện trong các câu sau?

Câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 160 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Tìm trạng ngữ chỉ phương tiện trong các câu sau? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu trang 160 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

a) Bằng một giọng thân tình, thầy khuyên chúng em gắng học bài, làm bài đầy đủ.

b) Với óc quan sát tinh tế và đôi bàn tay khéo léo, người họa sĩ dân gian đã sáng tạo nên những bức tranh làng Hồ nổi tiếng.

Trả lời:

a) Ở câu a, trạng ngữ chỉ phương tiện là: Bằng một giọng chân tình.

b) Ở câu b, trạng ngữ chỉ phương tiện là: Với óc quan sát tinh tế và đôi bàn tay khéo léo.

(BAIVIET.COM)