Tìm trạng ngữ chỉ nơi chốn trong các câu sau?

Câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 129 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Tìm trạng ngữ chỉ nơi chốn trong các câu sau? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu trang 129 – 130 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

– Trước rạp, người ta dọn dẹp sạch sẽ, sắp một hàng ghế dài.

PHI VÂN

– Trên bờ, tiếng trống càng thúc dữ dội.

CHU VĂN

– Dưới những mái nhà ẩm nước, mọi người vẫn thu mình trong giấc ngủ mệt mỏi.

NGUYỄN TRỌNG TÂN

Trả lời:

– Câu thứ nhất có trạng ngữ chỉ nơi chốn là: Trước rạp

– Câu thứ hai có trạng ngữ chỉ nơi chốn là: Trên bờ

– Câu thứ ba có trạng ngữ chỉ nơi chốn là: Dưới những mái nhà ẩm nước.

(BAIVIET.COM)