Tìm trạng ngữ chỉ mục đích trong những câu sau?

Câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 151 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Tìm trạng ngữ chỉ mục đích trong những câu sau? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu trang 150 – 151 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

a) Để tiêm phòng dịch cho trẻ em, tỉnh đã cử nhiều đội y tế về các bản.

b) Vì Tổ quốc, thiếu niên sẵn sàng!

c) Nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, các trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Trả lời:

a) Câu a có trạng ngữ chỉ mục đích là: Để tiêm phòng dịch cho trẻ em

b) Câu b có trạng ngữ chỉ mục đích là: Vì Tổ quốc

c) Câu c có trạng ngữ chỉ mục đích là: Nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh

(BAIVIET.COM)