Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống?

Câu hỏi 3 (Trang 146 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Buôn Chư Lênh đón cô giáo trang 145 – 146 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

a) Những tiếng có âm đầu là tr hay ch.

Nhà phê bình và truyện của vua

Một ông vua tự … là mình có tài nên rất hay viết truyện. … của vua rất nhạt nhẽo nhưng vì sợ vua nên … ai dám … bai. Chỉ có một nhà phê bình dám nói sự thật.Vua tức giận tống ông vào ngục.

Thời gian sau, vua … lại tự do cho nhà phê bình, mời ông đến dự tiệc, thưởng thức sáng tác mới. Khi vua yêu cầu nhà phê bình nêu nhận xét,ông bước nhanh về phía mấy người lính canh và nói:

– Xin hãy đưa tôi … lại nhà giam!

b) Những tiếng có thanh hỏi hay thanh ngã.

Lịch sử bấy giờ ngắn hơn

Thấy điểm …. kết môn Lịch …. của cháu thấp quá, ông ….:

– Ngày ông đi học, ông toàn được ….. 9, điểm 10 môn Lịch sử. Thế mà bây giờ điểm ….. kết môn Lịch sử của cháu ….. được có 5,5. Cháu …. nghĩ sao đây?

Cháu đáp:

– Nhưng thời ông đi học thì lịch sử ngắn hơn bây giờ ạ.

Trả lời:

a) cho, truyện, chẳng, chê, trả, trở.

b) tổng, sử, bảo, điểm, tổng, chỉ, nghĩ.

(BAIVIET.COM)