Tìm tiếng có vần oam thích hợp với chỗ trống?

Câu hỏi 2: (Trang 45 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Tìm tiếng có vần oam thích hợp với chỗ trống? Phần soạn bài chính tả tập – chép: Mùa thu của em trang 45 SGK tiếng việt tập 1.

Tìm tiếng có vần oam thích hợp với chỗ trống:

a. Sóng vỗ … oạp

b. Mèo … miếng thịt

c. Đừng nhai nhồm…

Trả lời:

a. Sóng vỗ oàm oạp.

b. Mèo ngoạm miếng thịt.

c. Đừng nhai nhồm nhoàm.

(BAIVIET.COM)