Tìm thêm những từ cùng nghĩa với từ ước mơ?

Giải câu 2 (Trang 87 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Tìm thêm những từ cùng nghĩa với từ ước mơ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ trang 87 – 88 Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Tìm thêm những từ cùng nghĩa với từ ước mơ:

a) Bắt đầu bằng tiếng ướcM: ước muốn

b) Bắt đầu bằng tiếng M: mơ ước

Trả lời:

Những từ cùng nghĩa với từ ước mơ:

a) ước muốn, ước ao, ước mong, ước vọng,…

b) mơ ước, mơ tưởng, mơ mộng,…

(BAIVIET.COM)