Tìm thêm những truyện cổ khác thể hiện lòng nhân hậu của người Việt Nam ta?

Câu hỏi 3 (Trang 20 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Tìm thêm những truyện cổ khác thể hiện lòng nhân hậu của người Việt Nam ta? Phần soạn bài Tập đọc: Truyện cổ nước mình trang 19 – 20 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Có thể em tìm thêm những truyện với nội dung trên như sau: Hồ Ba Bể, Nàng tiên Ốc,

(BAIVIET.COM)