Tìm tên riêng trong bài chính tả?

Câu hỏi 1: (Trang 18 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Tìm tên riêng trong bài chính tả? phần soạn bài chính tả nghe viết Cô giáo tí hon trang 18 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Trong bài chính tả chỉ có một tên riêng là .

(BAIVIET.COM)