Tìm tên riêng trong bài chính tả. Tên riêng đó được viết như thế nào ?

Câu hỏi 1: (Trang 14 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Tìm tên riêng trong bài chính tả. Tên riêng đó được viết như thế nào ? phần soạn bài chính tả nghe viết Ai có lỗi? trang 13 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Tên riêng là: Cô-rét-ti

Tên riêng đó được viết hoa và có dấu gạch ngang.

(BAIVIET.COM)