Tìm tên huân chương phù hợp với mỗi chỗ trống dưới đây?

Câu hỏi 3 (Trang 119 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Tìm tên huân chương phù hợp với mỗi chỗ trống dưới đây? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Cô gái của tương lai trang 118 – 119 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

a) Huân chương cao quý nhất của nước ta là…

b) … là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng quân đội

c) … là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

Trả lời:

a) Huân chương cao quý nhất của nước ta là Huân chương Sao vàng.

b) Huân chương Quân công là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng quân đội.

c) Huân chương Lao động là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

(BAIVIET.COM)