Tìm tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn sau. Viết lại các tên ấy cho đúng?

Câu hỏi 2 (Trang 154 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Tìm tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn sau. Viết lại các tên ấy cho đúng? Phần soạn bài Chính tả (Nhớ – viết): Sang năm con lên bảy trang 154 – 155 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Ngay sau khi ki Công ước về quyền trẻ em, Chính phủ nước ta đã tổ chức Hội nghị quốc gia vì trẻ em Việt Nam, thông qua Chương trình hành động vì trẻ em 1991 – 2000, thành lập Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam. Chính phủ phân công trách nhiệm cho các bộ, ngành cụ thể như sau:

– Ủy ban bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam chỉ đạo, phối hợp hành động, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chương trình.

– Bộ y tế tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho trẻ em.

– Bộ giáo dục và Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ về phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ cho trẻ em.

– Bộ lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

– Hôi liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với vác bộ, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, hướng dẫn cha mẹ nuôi dạy con.

Theo VŨ NGỌC BÌNH

Trả lời:

* Tên chưa đúng:

Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam

Ủy ban / bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam

Bộ / y tế

Bộ / giáo dục và Đào tạo

Bộ / lao động – Thương binh và Xã hội

Hội / liên hiệp phụ nữ Việt Nam

* Sửa lại tên đúng

Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam

Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam

Bộ Y tế

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

(BAIVIET.COM)