Tìm quan hệ từ trong mỗi câu sau và nêu rõ tác dụng của chúng?

Câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 110 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm quan hệ từ trong mỗi câu sau và nêu rõ tác dụng của chúng? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Quan hệ từ trang 109 -111 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

a) Chim, Mây, Nước và Hoa đều cho rằng tiếng hót kì diệu của Họa Mi đã làm cho tất cả bừng tỉnh giấc.

Võ Quảng

b) Những hạt mưa to và nặng bắt đầu rơi xuống như ai ném đá, nghe rào rào

Nguyễn Thị Ngọc Tú

c) Bé Thu rất khoái ra ban công ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng về từng loài cây

Theo Vân Long

Trả lời:

a)

– và nối Chim, Mây, Nước với Hoa

– của nối tiếng hót kì diệu với Họa Mi

– rằng nối cho với bộ phận đứng sau

b)

– và nối to với nặng

– như nối rơi xuống với ai ném đá

c)

– với nối ngồi với ông nội

– về nối giảng với từng loại cây

(BAIVIET.COM)