Tìm quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống?

Câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 23 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Tìm quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (Tuần 20) trang 23 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

a) Tấm chăm chỉ, hiền lành … Cám thì lười biếng, độc ác.

b) Ông đã nhiều lần can gián … vua không nghe.

c) Mình đến nhà bạn … bạn đến nhà mình ?

Trả lời:

a) Tấm luôn chăm chỉ, hiền lành còn Cám thì lười biếng, độc ác.

b) Ông đã nhiều lần can gián nhưng (mà) vua không nghe

c) Mình đến nhà bạn hay bạn đến nhà mình?

(BAIVIET.COM)