Tìm quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống để tạo ra những câu ghép chỉ điều kiện – kết quả hoặc giả thiết – kết quả?

Câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 39 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Tìm quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống để tạo ra những câu ghép chỉ điều kiện – kết quả hoặc giả thiết – kết quả? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (Tuần 22) trang 39 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

a) … chủ nhật này trời đẹp … chúng ta sẽ đi cắm trại.

b) … bạn Nam phát biểu ý kiến … cả lớp lại trầm trồ khen ngợi.

c) … ta chiếm được điểm cao này … trận đánh sẽ rất thuận lợi.

Trả lời:

a) Nếu (nếu mà, nếu như) chủ nhật này trời đẹp thì chúng ta sẽ đi tham quan. (GT — KQ).

b) Hễ bạn Nam phát biểu ý kiến cả lớp im lặng lắng nghe. (GT – KQ).

c) Nếu ta chiếm được điểm cao này thì trận đánh sẽ rất thuận lợi. (GT – KQ).

(BAIVIET.COM)