Tìm những từ ngữ trong đoạn 1 tả người mẹ mất con ?

Câu hỏi 1: (Trang 30 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Tìm những từ ngữ trong đoạn 1 tả người mẹ mất con ? phần soạn bài tập đọc Người mẹ trang 30 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Những từ ngữ trong đoạn 1 tả người mẹ mất con : chạy ra, hớt hải gọi con, mấy đêm ròng thức trông con ốm, khẩn khoản cầu xin Thần Đêm Tối, đuổi theo Thần Chết.

(BAIVIET.COM)