Tìm những từ ngữ thích hợp với mỗi ô trống ?

Câu hỏi 4: (Trang 126 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Tìm những từ ngữ thích hợp với mỗi ô trống ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc trang 126 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

a) Công cha nghĩa mẹ được so sánh như núi Thái Sơn, như nước trong nguồn chảy ra.

b) Trời mưa, đường đất sét trơn như xoa mỡ.

c) Ở thành phố có nhiều tòa nhà cao như trái núi.

(BAIVIET.COM)