Tìm những từ ngữ tả mè hoa bơi lượn dưới nước ?

Câu hỏi 2: (Trang 117 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Tìm những từ ngữ tả mè hoa bơi lượn dưới nước ? phần soạn bài tập đọc: Mè hoa lượn sóng trang 117 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Các từ ngữ tả mè hoa bơi lượn dưới nước :

Ùa ra giỡn nước
Chị bơi đi trước
Em lượn theo sau

(BAIVIET.COM)