Tìm những từ ngữ tả hoạt động của các con vật trong ngày hội rừng xanh ?

Câu hỏi 1: (Trang 63 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Tìm những từ ngữ tả hoạt động của các con vật trong ngày hội rừng xanh ? phần soạn bài tập đọc: Ngày hội rừng xanh trang 62 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Trong ngày hội rừng xanh, các con vật cùng tưng bừng hoạt động :

Chim gõ kiến nổi mõ

Gà rừng gọi vòng quanh

Công dẫn đầu đội múa

Khướu lĩnh xướng dàn ca

Kì nhông diễn ảo thuật

(BAIVIET.COM)