Tìm những từ ngữ ở hai đoạn cuối thể hiện sự đánh giá của tác giả đối với tranh làng Hồ?

Câu hỏi 3 (Trang 89 SGK tiếng việt 5 tập 2) – Tìm những từ ngữ ở hai đoạn cuối thể hiện sự đánh giá của tác giả đối với tranh làng Hồ? Phần soạn bài Tập đọc: Tranh làng Hồ trang 88 – 89 SGK Tiếng việt lớp 5 Tập 2.

Trả lời:

Những từ ngữ ở hai đoạn cuối thể hiện sự đánh giá của tác giả đối với tranh làng Hồ là: (tranh lợn có những khoáy âm dương) rất có duyên, (tranh vẽ đàn gà con) tưng bừng như ca múa bên gà mái mẹ, (kĩ thuật tranh) đã đạt tới sự trang trí tinh tế, (màu trắng điệp) là một sự sáng tạo góp phần vào kho tàng màu sắc của dân tộc trong hội họa.

(BAIVIET.COM)