Tìm những từ ngữ miêu tả không gian. Đặt câu với một trong các từ ngữ vừa tìm được?

Giải câu 3 (Trang 78 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm những từ ngữ miêu tả không gian. Đặt câu với một trong các từ ngữ vừa tìm được? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên, trang 78 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

a) Tả chiều rộng                 M: Bao la

b) Tả chiều dài (xa)            M: Tít tắp

c) Tả chiều cao                  M: Cao vút

d) Tả chiều sâu                  M: hun hút

Trả lời:

  • Tả chiều rộng: bao la, mênh mông, bát ngát,…
  • Tả chiều dài (xa): tít tắp, tít mù khơi, muôn trùng, thăm thẳm, vời vợi, ngút ngát,… (dài) dằng dặc, lê thê.
  • Tả chiều cao: chót vót, chất ngất, vời vợi,…
  • Tả chiều sâu: hun hút, thăm thẳm, hoăm hoẳm,…

Đặt câu:

– Ơn nghĩa sinh thành như trời cao vời vợi, như biển rộng mênh mông.

– Phía trước mặt chúng tôi, con đường vẫn dài dằng dặc.

– Mùa thu bầu trời xanh cao vời vợi.

– Chiếc hang tối om sâu hun hút.

BAIVIET.COM