Tìm những từ ngữ miêu tả âm thanh của cây đàn?

Câu hỏi 2: (Trang 55 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Tìm những từ ngữ miêu tả âm thanh của cây đàn? Phần soạn bài tập đọc: Tiếng đàn trang 54, 55 SGK tiếng việt 3 tập 2.

Trả lời:

Những từ ngữ miêu tả âm thanh của cây đàn là: những âm thanh trong trẻo vút bay lên giữa yên lặng của gian phòng.

(BAIVIET.COM)