Tìm những từ ngữ, hình ảnh (trong đoạn 1) nói lên sự đe dọa của cơn bão biển?

Câu hỏi 2 (Trang 77 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Tìm những từ ngữ, hình ảnh (trong đoạn 1) nói lên sự đe dọa của cơn bão biển? Phần soạn bài Tập đọc: Thắng biển trang 77 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Đó là những từ ngữ hình ảnh: – Gió đã bắt đầu mạnh, nước biển càng dữ dội, biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh như con mập đớp con cá chim nhỏ bé.

(BAIVIET.COM)