Tìm những từ ngữ được lặp lại để liên kết câu?

Câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 72 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Tìm những từ ngữ được lặp lại để liên kết câu? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ trang 72 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

a) Niềm tự hào chính đáng của chúng ta trong nền văn hóa Đông Sơn chính là bộ sưu tập trống đồng hết sức phong phú. Trống đồng Đông Sơn đa dạng không chỉ về hình dáng, kích thước mà cả về phong cách trang trí, sắp xếp hoa văn.

NGUYỄN VĂN HUYÊN

b) Trong một sáng đào công sự, lưỡi xẻng của anh chiến sĩ xúc lên một mảnh đồ gớm có nét hoa văn màu nâu và xanh, hình đuôi rồng. Anh chiến sĩ quả quyết rằng những nét hoa văn này y như hoa văn trên hũ rượu thờ ở đình làng anh.

HÀ ĐÌNH CẨN

Trả lời:

a) Từ trống đồng và Đông Sơn được lặp lại để liên kết câu.

b) Cụm từ anh chiến sĩ và nét hoa văn được dùng lặp lại để liên kết câu.

(BAIVIET.COM)