Tìm những từ ngữ chứa các tiếng trong bảng sau?

Câu hỏi 2 (Trang 136 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm những từ ngữ chứa các tiếng trong bảng sau? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Chuỗi ngọc lam trang 136 – 137 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

a) Tìm những từ ngữ chứa các tiếng trong bảng sau:

TranhTrưngTrúngTrèo
ChanhChưngChúngChèo

b) Tìm những từ ngữ chứa các tiếng trong bảng sau:

BáoCaoLaoMào
BáuCauLauMàu

Trả lời:

a) tranh: bức tranh, vẽ tranh…

chanh: quả chanh, lanh chanh…

trưng: trưng bày, biểu trưng…

chưng: bánh chưng, chưng cất…

trúng: bắn trúng, trúng cử…

chúng: chúng tôi, chúng ta…

trèo: leo trèo, trèo cây…

chèo: mái chèo, hát chèo…

b) báo: báo chí, báo cáo…

báu: báu vật, châu báu…

lao: lao động, lao công…

lau: lau nhà, lau chùi…

cao : cao nguyên, cao đẳng…

cau : cây cau, cau mày…

mào : mào gà, chào mào…

màu : màu đỏ, tô màu…

(BAIVIET.COM)