Tìm những từ ngữ chứa các tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu v hay d?

Câu hỏi 2b (Trang 154 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm những từ ngữ chứa các tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu v hay d? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Về ngôi nhà đang xây trang 154 – 156 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

vàngvàovỗ
dàngdàodỗ

M: sóng vỗ/dỗ dành

Trả lời:

vàng tươi, vàng bạc

– dễ dàng, dềnh dàng

– ra vào, vào ra

– dồi dào

– vỗ về, vỗ vai, vỗ sóng

– dỗ dành

(BAIVIET.COM)