Tìm những từ ngữ chỉ gộp những người trong gia đình ?

Câu hỏi 1: (Trang 33 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Tìm những từ ngữ chỉ gộp những người trong gia đình ? phần soạn bài luyện từ và câu – mở rộng vốn từ: Gia đình trang 33 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Các từ ngữ đó là: ông bà, ông cha, cha ông, cha chú, chú bác, cha anh, chú dì, dì dượng, cô chú, chú cô, cậu mợ, bác cháu, chú cháu, dì cháu, cô cháu, cha mẹ, mẹ cha. thầy u, cha con, ba con, mẹ con, má con, anh em, chị em …

(BAIVIET.COM)