Tìm những từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật trong các câu văn ?

Câu hỏi 2 (Trang 24 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Tìm những từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật trong các câu văn ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào? trang 24 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

– Cây cối xanh um.

– Nhà cửa thưa thớt.

– Chúng thật hiền lành.

– Anh trễ và thật khỏe mạnh.

(BAIVIET.COM)