Tìm những từ ngữ chỉ các sự vật được miêu tả trong mỗi câu ?

Câu hỏi 4 (Trang 24 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Tìm những từ ngữ chỉ các sự vật được miêu tả trong mỗi câu ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào? trang 24 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Đó là các từ: Cây cối, Nhà cửa; Chúng, Anh.

(BAIVIET.COM)