Tìm những tiếng ứng với mỗi ô trống dưới đây?

Câu hỏi 3 (Trang 116 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Tìm những tiếng ứng với mỗi ô trống dưới đây? Phần soạn bài Chính tả (Nhớ – viết): Đường đi Sa Pa trang 115 – 116 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

a) Tiếng bắt đầu bằng r, d hay gi:

– Hồ nước ngọt lớn nhất thế … là hồ Thượng ở giữa Ca-na-đa và Mĩ. Nó … trên 80000 ki-lô-mét vuông.

Theo TRẦN HOÀNG HÀ

– Trung Quốc là nước có biên … chung với nhiều nước nhất – 13 nước. Biên … của nước này … 23840 ki-lô-mét.

 Theo KỈ LỤC THẾ GIỚI

b) Tiếng bắt đầu bằng v, d hay gi:

– Ở Thư … Quốc gia Luân Đôn hiện nay còn lưu… một cuốn sách nặng hơn 100 ki-lô-gam. Cuốn sách có bìa làm bằng vàng và đá quý. Bên trong có 50 chữ cũng làm bằng … .

Theo báo THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

– Gần ba phần tư trái đất được biển bao phủ. Thái Bình Dương là đại … lớn nhất và bao phủ gần nửa thế … .

Theo TRẦN HOÀNG HÀ

Trả lời:

a) Tiếng bắt đầu bằng r, d hay gi

Hồ nước ngọt lớn nhất thế giới là hồ Thượng ở giữa Ca-na-đa và Mĩ. Nó rộng trên 80.000 ki-lô-mét vuông.

Trung Quốc là nước có biên giới chung với nhiều nước nhất – 13 nước. Biên giới của nước này dài 23840 ki-lô-mét.

b) Tiếng bắt đầu bằng v, d hay gi

– Ở Thư viện Quốc gia Luân Đôn hiện nay còn lưu giữ một cuốn sách nặng hơn 100 ki-lô-gam. Cuốn sách có bìa làm bằng vàng và đá quý. Bên trong có 50 chữ cũng làm bằng vàng.

– Gần ba phần tư Trái đất được biển bao phủ. Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất bao phủ gần nửa thế giới.

(BAIVIET.COM)