Tìm những tiếng có nghĩa?

Câu hỏi 2 (Trang 145 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm những tiếng có nghĩa? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Buôn Chư Lênh đón cô giáo trang 145 – 146 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

a) Chỉ khác nhau ở âm đầu tr hay ch.

M: trao (trao đổi) – chao (chao liệng)

b) Chỉ khác nhau ở thanh hỏi hay thanh ngã.

M: bảo (bảo ban) – bão (cơn bão)

Trả lời:

a) Chỉ khác nhau ở âm đầu tr hay ch, như sau:

– trai-chai, trại-chải, trùng-chùng, tre-che, truyện-chuyện, trừ- chừ, trao-chao, trèo-chèo, tro-cho, trồng-chồng…

b) Chỉ khác nhau ở thanh hỏi, thanh ngã

– kẻ (vở), kẽ (tay), kỉ (niệm), kĩ (thuật) – mảnh (bát)-mãnh (hổ), muỗi đốt mẩn cả người-mẫn cảm, mỏ (mỏ than)-mõ (cái mõ), mở (mở cửa)-mỡ (thịt mỡ) – sửa (đổi)-(hộp) sữa, củ (cải)-cũ kĩ ….

(BAIVIET.COM)