Tìm những tiếng có nghĩa ứng với mỗi ô trống dưới đây?

Câu hỏi 2 (Trang 115 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Tìm những tiếng có nghĩa ứng với mỗi ô trống dưới đây? Phần soạn bài Chính tả (Nhớ – viết): Đường đi Sa Pa trang 115 – 116 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

a)

aongôngưa
rM : ra (ra lệnh, ra vào, ra mắt)
dM : da (da thịt, da trời, giả da)
giM : gia (gia đình, tham gia)

b)

aongôngưa
vM : va (va chạm, va đầu, va vấp)
dM : da (da thịt, da trời, giả da)
giM : gia (gia đình, tham gia)

Trả lời:

aongôngưa
rM : rarong (rêu)(nhà) rông
dM : dadong (dỏng)dông (bão)dưa hấu
giM : giagiong (buồm)(cơn)(giông)
vM : vavong (quốc)(cây)(vông)

Chú thích: vong quốc là mất nước (đất nước bị xâm chiếm)

(BAIVIET.COM)