Tìm những hình ảnh thiên nhiên được so sánh với lòng yêu nước của người dân Cao Bằng?

Câu hỏi 3 (Trang 42 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Tìm những hình ảnh thiên nhiên được so sánh với lòng yêu nước của người dân Cao Bằng? Phần soạn bài Tập đọc: Cao Bằng trang 42 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

“Còn núi non Cao Bằng

Đo làm sao cho hết

Như lòng yêu đất nước

Sâu sắc người Cao Bằng

Đã dâng đến tận cùng

Hết tầm cao Tổ quốc

Lại lặng thầm trong suốt

Như suối khuất rì rào”

– Tình yêu đất nước của người Cao Bằng cao như núi, không đo hết được. Tình yêu nước đó còn trong trẻo và sâu sắc như suối sâu.

(BAIVIET.COM)