Tìm những hình ảnh so sánh trong các khổ thơ sau?

Câu hỏi 1: (Trang 43 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Tìm những hình ảnh so sánh trong các khổ thơ sau? Phần soạn bài Luyện từ và câu: So sánh trang 43 SGK tiếng việt tập 1.

Tìm những hình ảnh so sánh trong các khổ thơ sau:

a) Bế cháu ông thủ thỉ :

Cháu khỏe hơn ông nhiều!

Ông là buổi trời chiều

Cháu là ngày rạng sáng.

b) Ông trăng tròn sáng tỏ

Soi rõ sân nhà em

Trăng khuya sáng hơn đèn

Ơi ông trăng sáng tỏ.

c) Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.

Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

Trả lời:

a) Sức cháu được so sánh với sức ông → “Cháu khỏe hơn ông nhiều”.

Ông được so sánh với buổi trời chiều vì ông đã già.

Cháu được so sánh với ngày rạng sáng vì cháu đang ngày thêm lớn mạnh.

b) Trăng được so sánh với đèn →  “Trăng khuya sáng hơn đèn”.

c) “Những ngôi sao thức ngoài kia” so sánh với “chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con”.

Mẹ được so sánh với ngọn gió của con → “Mẹ là ngọn gió của con suốt đời”.

(BAIVIET.COM)