Tìm những hình ảnh so sánh thể hiện tình cảm mẹ con thắm thiết, sâu nặng?

Câu hỏi 2 (Trang 131 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Tìm những hình ảnh so sánh thể hiện tình cảm mẹ con thắm thiết, sâu nặng? Phần soạn bài Tập đọc: Bầm ơi trang 130 – 131 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Những hình ảnh so sánh thể hiện tình cảm mẹ con thắm thiết, sâu nặng là:

Mạ non bầm cấy mấy đon

Ruột gan bầm lại thương con mấy lần.

(Tình cảm của mẹ đối với con)

Mưa phùn ướt áo tứ thân

Mưa bao nhiêu hạt thương bầm bấy nhiêu

(Tình cảm của con đối với mẹ)

Những hình ảnh so sánh trên thể hiện tình cảm mẹ con thắm thiết, sâu nặng: mẹ thương con, con thương mẹ.

(BAIVIET.COM)