Tìm những hình ảnh nói lên nỗi vất vả, lo lắng của người nông dân trong lao động sản xuất?

Câu hỏi 1 (Trang 169 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm những hình ảnh nói lên nỗi vất vả, lo lắng của người nông dân trong lao động sản xuất? Phần soạn bài Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất trang 168 – 169 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

Những hình ảnh nói lên:

– Nỗi vất vả: cày đồng buổi ban trưa, mồ hôi như mưa; mỗi một hạt gạo làm ra “dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần”.

– Sự lo lắng: trông nhiều bề; trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm, trông cho chân cứng đá mềm, trông trời yên, biển lặng.

(BAIVIET.COM)