Tìm những hình ảnh nhân hóa làm cho ngôi nhà được miêu tả sông động, gần gũi?

Câu hỏi 3 (Trang 149 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm những hình ảnh nhân hóa làm cho ngôi nhà được miêu tả sông động, gần gũi? Phần soạn bài Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây trang 148 – 149 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc, thở ra mùi vôi vữa. Nắng đứng ngủ quên trên những bức tường. Làn gió mang hương ủ đầy những rảnh tường chưa trát.

Ngôi nhà lớn lên với trời xanh.

(BAIVIET.COM)