Tìm những đại từ được dùng trong bài ca dao sau?

Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 93 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm những đại từ được dùng trong bài ca dao sau? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Đại từ, trang 92 – 93 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

– Cái cò, cái vạc, cái nông,

Sao mày giẫm lúa nhà ông, hỡi cò?

– Không không, tôi đứng trên bờ,

Mẹ con cái diệc đổ ngờ cho tôi.

Chẳng tin, ông đến mà coi,

Mẹ con nhà nó còn ngồi đây kia.

Trả lời:

Những đại từ được dùng trong bài ca dao (những từ được in đậm).

– Cái cò, cái vạc, cái nông,

Sao mày giẫm lúa nhà ông, hỡi cò?

– Không không, tôi đứng trên bờ,

Mẹ con cái diệc đổ ngờ cho tôi.

Chẳng tin, ông đến mà coi,

Mẹ con nhà  còn ngồi đây kia.

(BAIVIET.COM)