Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các mẫu chuyện dưới đây?

Câu hỏi 2 (Trang 133 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các mẫu chuyện dưới đây? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Vương quốc vắng nụ cười trang 133 – 134 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

a) Những chữ bị bỏ trống trong mẩu chuyện sau bắt đầu bằng s hoặc x:

Chúc mừng năm mới sau một … thế kỉ

Ngày 4 – 1 – 1889, ông Cô-lin từ Ô-xtrây-li-a gửi một tấm thiệp chúc mừng năm mới cho chô Uôn-đrốp ở thành phố A-béc-đin, nước Anh. Không hiểu vì … mãi đầu năm 2001, tức là 112 năm …, tấm bưu thiếp mới đến được A-béc-đin. Các nhân viên bưu điện … sở sương mù đang gắng … tìm con cháu của cụ Uôn-đrốp để trao tấm thiếp và … lỗi vì … chậm trễ này.

Theo báo CÔNG AN NHÂN DÂN

b) Những chữ bị bỏ trống trong mẩu chuyện sau chứa o hoặc ô:

Người không biết cười

Nhà văn Mĩ nổi tiếng Mác Tuên rất có khiếu khôi hài. Ai đã dự những buổi nói chuyện của ông thì không thể nào không bật cười vì những câu nói dí …, những mẩu chuyện … hỉnh. Nhưng trong một lần gặp gỡ … chúng, Mác Tuên rất ngạc nhiên thấy một ông già suốt buổi không hề nhếch mép, mặc dù ai nấy cười ngả cười nghiêng. Mãi đến lúc ra về, Mác Tuên mới biết ông già đó bị điếc từ mấy năm nay rồi. Ông đến dự buổi … chuyện chỉ vì muốn biết mặt nhà văn … tiếng.

Theo NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH

Trả lời:

a) Các chữ bắt đầu bằng s hoặc x:

Chúc mừng năm mới sau một …thế kỉ

Ngày 4-1-1989, ông Cô-lin từ Ô-xtrâỵ-li-a gửi một tấm thiếp chúc mừng năm mới cho cô Uôn-đrốp ở thành phố A-béc-đin, nước Anh. Không hiểu vì sao mãi đầu năm 2001, tức là 112 năm sau, tấm bưu thiếp mới đến được A-béc-din. Các nhân viên bưu điện xứ sở sương mù đang gắng sức tìm con cháu cụ Uôn-đrốp để trao tấm thiếp và xin lỗi vì sự chậm trễ này.

Theo báo CÔNG AN NHÂN DÂN

b) Những chữ có chứa o hoặc ô.

Người không biết cười

Nhà văn Mĩ nổi tiếng Mác Tuên rất có khiếu khôi hài. Ai đã dự những buổi nói chuyện của ông thì không thể nào không bật cười vì những câu nói dí dỏm, những mẩu chuyện hóm hỉnh. Nhưng trong một lần gặp gỡ công chúng. Mác Tuên rất ngạc nhiên thấy một ông già suốt buổi không hề nhếch mép, mặc dù ai nấy cười ngả cười nghiêng. Mãi đến lúc ra về, Mác Tuên mới biết ông già đó bị điếc từ mấy năm nay rồi. Ông đến dự buổi nói chuyện chỉ vì muốn biết mặt nhà văn nổi tiếng.

Theo Nguyễn Đình Chính

(BAIVIET.COM)