Tìm những chi tiết trong bài cho thấy đồng bào Ê-đê quy định xử phạt rất công bằng?

Câu hỏi 3 (Trang 57 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Tìm những chi tiết trong bài cho thấy đồng bào Ê-đê quy định xử phạt rất công bằng? Phần soạn bài Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê-đê trang 57 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Những chi tiết trong bài thơ cho thấy đồng bào Ê- đê quy định xử phạt rất công bằng:

– Chuyện nhỏ thì xử nhỏ, phạt tiền một song.

– Chuyện lớn thì xử nặng, phạt tiền một co.

– Chuyện quá sức con người, gánh không nổi, vác không kham thì xử tội chết.

– Chuyện nội bộ trong gia đình, dòng tộc cũng xử như vậy.

– Tang chứng phải đầy đủ, chắc chắn, có nhiều người chứng kiến sự việc.

(BAIVIET.COM)