Tìm những chi tiết tả công việc chuẩn bị cho cuộc đua ?

Câu hỏi 1: (Trang 61 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Tìm những chi tiết tả công việc chuẩn bị cho cuộc đua ? phần soạn bài tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên trang 60 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Các chi tiết tả công việc chuẩn bị cho cuộc đua :

Chọn sẵn đoạn đường đua tốt, chiêng khua trống đánh vang lừng voi dàn hàng ngang mười con ở nơi xuất phát, hai chàng man gát ăn mặc đẹp đẽ ngồi sẵn trên voi với vẻ rất bình tĩnh.

(BAIVIET.COM)