Tìm những chi tiết nói lên tư chất thông minh của Nguyễn Hiền?

Câu hỏi 1 (Trang 105 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Tìm những chi tiết nói lên tư chất thông minh của Nguyễn Hiền? Phần soạn bài Tập đọc: Ông Trạng thả diều trang 104 – 105 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Đó là những chi tiết:

– Học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thuờng.

– Có hôm thuộc hai mươi trang sách mà vẫn có thì giờ chơi diều.

(BAIVIET.COM)