Tìm những chi tiết nói lên tinh thần yêu nước của bác sĩ Đặng Văn Ngữ ?

Câu hỏi 1: (Trang 27 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Tìm những chi tiết nói lên tinh thần yêu nước của bác sĩ Đặng Văn Ngữ ? Phần soạn bài Tập đọc: Người tri thức yêu nước trang 27 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Các chi tiết sau đây nói lên tinh thần yêu nước của bác sĩ Đặng Văn Ngữ :

Năm 1948, ông rời nước Nhật, nơi có điều kiện sống tốt hơn, về nước tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp.

Năm 1967 ông lại lên đường ra mặt trận chống Mĩ chẳng quản ngại gian lao nguy hiểm.

(BAIVIET.COM)