Tìm những chi tiết nói lên tình thân giữa gia đình bác thợ gạch với cậu bé ?

Câu hỏi 2: (Trang 67, 68 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Tìm những chi tiết nói lên tình thân giữa gia đình bác thợ gạch với cậu bé ? phần soạn bài Tập đọc: Những chiếc chuông reo trang 67, 68 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1.

Tìm những chi tiết nói lên tình thân giữa gia đình bác thợ gạch với cậu bé.

Trả lời:

Tình thân giữa gia đình bác thợ gạch với cậu bé thể hiện qua các chi tiết sau :

Cậu bé thường ra lò chơi với con bác thợ gạch.

Con trai bác thợ gạch rủ cậu nặn những chiếc chuông đất.

Bác thợ gạch nung giúp các cậu bé những chiếc chuông đó và xâu làm hai vòng, tặng cho cậu bé một vòng đem về treo.

(BAIVIET.COM)