Tìm những chi tiết nói lên lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho con người thuyền chài?

Câu hỏi 1 (Trang 154 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm những chi tiết nói lên lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho con người thuyền chài? Phần soạn bài Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền trang 153 – 154 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

Đó là những chi tiết:

– Nghe tin con của người thuyền chài bị bệnh đậu nặng, Lãn Ông đã tự tìm đến thăm.

– Ân cần chăm sóc đứa bé suốt một tháng trời không ngại khổ, ngại bẩn.

– Ông không những không lấy tiền mà còn cho thêm gạo, củi.

(BAIVIET.COM)