Tìm những chi tiết nói lên Kim Đồng nhanh trí dũng cảm khi gặp địch ?

Câu hỏi 4: (Trang 112, 113 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Tìm những chi tiết nói lên Kim Đồng nhanh trí dũng cảm khi gặp địch ? phần soạn bài Tập đọc: Người liên lạc nhỏ trang 112, 113 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Sau đây là các chi tiết nói lên sự nhanh trí và dũng cảm của Kim Đồng : Gặp địch, Kim Đồng không hề sợ hãi mà vẫn thản nhiên huýt sáo làm hiệu. Khi giặc hỏi, Kim Đồng nhanh trí trả lời ngay: “Đón thầy mo về cúng cho mẹ ốm”. Kim Đồng đã lừa địch bằng cách quay lại gọi: “Già ơi ! Ta đi thôi ! về nhà cháu còn xa lắm đấy !” Sự mưu trí ấy làm cho giặc tưởng rằng đó chính là thầy mo thật.

(BAIVIET.COM)