Tìm những chi tiết miêu tả cảnh tượng sôi động của hội vật ?

Câu hỏi 1: (Trang 59 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Tìm những chi tiết miêu tả cảnh tượng sôi động của hội vật ? phần soạn bài tập đọc: Hội vật trang 58 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Sau đây là các chi tiết miêu tả cảnh sôi động của hội vật : tiếng trống dồn dập, người đến xem đông như nước chảy vì ai cũng muốn xem mặt, xem tài ông Cản Ngũ, người ta chen lấn nhau, quây kín sới vật, nhiều người phải trèo lên những cây cao xem cho rõ.

(BAIVIET.COM)