Tìm những chi tiết cho thấy Re-mi là một cậu bé rất hiếu học?

Câu hỏi 3 (Trang 154 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Tìm những chi tiết cho thấy Re-mi là một cậu bé rất hiếu học? Phần soạn bài Tập đọc: Lớp học trên đường trang 153 – 154 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Những chi tiết cho thấy Rê-mi là một cậu bé rất hiếu học là lúc nào trong túi Rê-mi cũng đầy những rniẽng gỗ đẹp, chẳng bao lâu Rê-mi thuộc tất cả các chữ cái. Bị thầy chê trách, “Ca-pi sẽ biết đọc trước Rê-mi”. Từ đó Rê-mi quyết chí học. Nhờ vậy Rê-mi biết đọc chữ, chuyển sang học nhạc trong khi Ca-pi chỉ biết viết tên mình băng cách rút những chữ gỗ.

(BAIVIET.COM)